top of page
ises05l3oxgzp-IMG_9583.jpg

Anayasa Mahkemesi

aym-1.jpg

Under Secretary General: Leyla Can & Hidayet Öztürk & Zeynep İdil Akkaya

Academic Assistant: İlkim Damla Birtay

Case: Manas Davası

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanını, Cumhurbaşkanı yardımcılarını, bakanları, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay Başkan ve üyelerini, Başsavcılarını, Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Sayıştay Başkan ve üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar. Genelkurmay Başkanı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları da görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divanda yargılanır. 


Nemesis Court Simulations Anayasa Mahkemesi’nde bu sene Yüce Divan Yargılaması olarak “Manas Davası” görülecektir. Davada Eski Genelkurmay Başkanı Selim Aydın’ın görev yaptığı süre içerisinde görevinin kendisine sağladığı kolaylık ve sağladığı avantajla gerçekleştirdiği eylemleri, görevdeki yetkiyi kötüye kullanmasına ilişkin eylemleri tartışılacaktır.

ISTAC

GDfBRxCXoAEa3xp.jpg

Under Secretary General: Kaan Ünder & Kamer Korkmaz

Academic Assistant: Elif Şerifoğlu

Case: Windward Firması v. ESR Cargo Airlines

İstanbul Tahkim Merkezi (İstanbul Arbitration Center - ISTAC) Türkiye'de ve yurtdışında yer alan ticari aktörler arasındaki uyuşmazlıkların çözümlenmesi için tahkim ve arabuluculuk işlemlerini gerçekleştiren bağımsız, tarafsız ve özerk bir kurumdur. 26 Ekim 2015 tarihinden bu yana tahkim ve arabuluculuk hizmetlerini ulusal ve uluslararası aktörlerin talepleri üzerine vermektedir. Bu sene Nemesis Court Simulation kapsamında uluslararası havayolu kargo şirketi ile teknolojik ürün geliştiren firma arasındaki mal tedarik sözleşmesinden yaşanan uyuşmazlıklar ve Montreal konvansiyonu üzerine dava görülecektir.

ICC

R4HXQUMPQRLL5NAUBRVZXJVRCU.jpg

Under Secretary General: Simge Erdem & Ece Koç

Academic Assistant: Defne Tanrıverdi

Case: Prosecuter V. Simone Gbagbo.

Simone Gbagbo, also know as the “Iron Lady” was the first lady in Ivory Coast, until her husband lost the election in 2010. Laurent Gbagbo refused to leave his seat as President which led the country to a serious civil war. Both Lauren Gbagbo and Simone Gbagbo were the main suspects who enhanced the incidents in the Ivory Coast where thousand of people were killed, raped, and forcibly transported. 

Simona Gbagbo is the first and only woman who became a subject to the ICC as a woman. She allegedly committed in the context of post-electoral violence in the territory of Côte d’Ivoire between 16 December 2010 and 12 April 2011. 

On Feb 7th, warrant of arrest was issued for Simone Gbagbo.


Prosecutor V Simone Gbagbo 

Simona Gbagbo is the first and only woman who became a subject to the ICC as a woman. She allegedly committed in the context of post-electoral violence in the territory of Côte d’Ivoire between 16 December 2010 and 12 April 2011.

ECtHR

DJFK3DMHJ5NDLDVQYH6ITJBHXY.jpg

Under Secretary General: Meral Yıldırım

Academic Assistant: Emir Esat Temiz, Maide Abdülhamit

Case: YILDIRIM v. Türkiye

The European Court of Human Rights (ECHR) is an international judicial body founded under the European Convention on Human Rights. In Nemesis '24, the court will see the case of YILDIRIM v. Türkiye, concerning a military teacher who was dismissed for allegedly using a network linked to a terrorist organization.

bottom of page